Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení rodičů dětí s autismem z Karlovarského kraje, zaštiťuje nás nezisková organizace Kotec z Chebu. Jsme členy Autistiku Praha. Naše sdružení bylo založeno v březnu 2008.

Kdo nás vede?

Zakladatelkou našeho sdružení a tedy i hlavním tahounem je paní Sonia Sudimacová.

A proč tu jsme?

Z několika důvodů:

  1. Osvěta – chceme přiblížit PAS laické veřejnosti formou informačních letáků, článků v novinách, přednášek...
  2. Spolupracovat nejen s odborníky, ale chceme spolupracovat se všemi, kdož nám podají pomocnou ruku a kterým svět "autíků" neni lhostejný. Chceme sdílet, vytvářet a pomáhat.
  3. Máme možnost provádět SCREENINGOVÉ = ORIENTAČNÍ TESTY na přítomnost PAS.
  4. Pořádáme pravidelná setkání rodičů, kde si vyměňují a předávají zkušenosti. Chceme pomáhat při adaptaci na diagnózu v rodině, poradenství,…
  5. Chceme apelovat na zainteresované orgány ohledně vstřícnější spolupráce.


"Jsme tu jeden pro druhého bez bariér a předsudků."