Paní Sonia Sudimacová


Telefon : 608 656 540
E-mail: SSudimacova@seznam.cz

Žiji ve Františkových Lázních. Pracují v neziskové organizaci Kotec, mou cílovou skupinou jsou rizikové děti - Syndrom CAN (týrané, zanedbávané a zneužívané děti), domácí násilí a sanace rodiny.

Studuji:
právo (VŠKV, Právní specializace - sociálně právní činnost)
speciální pedagogiku pro MŠ (Západočeská universita Plzeň, v rámci CV)
autismus (UK Praha, v rámci CV).

Jak jsem přišla do světa Autismu?

Mojí kamarádce se narodil syn, který byl "jiný". Natolik jiný, že jsme si nevěděli rady. Jako by žil ve své vlastním světě, ke kterému jsme marně hledali klíč. Ptali jsme se nejdříve odborníků, poté knih. A tak jsme postupně začali vstupovat a otevírat záhadný svět jménem Autismus. To, co se zprvu zdálo býti trápením, se ukázalo býti velikým darem. Tento dar jsme vzali jako poselství. A o toto poselství se s vámi všemi, kteří jste také nahlédli do tohoto "jiného světa bytí", chceme podělit...

Pokud chcete, tak mi na e-mailu můžete nechat vzkaz: